LỄ KỶ-NIỆM 41 NĂM THÀNH LẬP HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM MIDWAY CITY

TÓM LƯỢC TIỂU SỬ HỘI THÁNH(12/25/1977 – 12/25/2018)

Bởi ơn Thần hựu của Đức Chúa Trời, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Midway City, Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ được thành lập đến nay đã được 41 năm.

Sau biến cố năm1975, hơn nữa triệu người Việt Nam bỏ nước ra đi tị-nạn rải-rác trên nhiều quốc gia trong thế-giới tự-do nhưng đông đảo nhất là Hoa kỳ, sau vài năm sinh sống ở các tiểu bang lạnh. Họ tìm về vùng nắng ấm California, trong số đó có vài gia-đình con cái Chúa, số tín-hữu này cư ngụ trong vùng Orange County và Los Angeles County được sự thăm viếng và chăm-sóc đời sống thuộc linh của ÔB. Mục sư Nguyễn Nam Hải và ÔB. Mục sư Nguyễn Hữu Tươi.

Ngày 18/12/1977, Mục sư Văn Đài và gia đình từ Omaha, Nebraska di chuyển đến Orange County, buổi lễ thành lập Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Santa Ana, Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ đã được cử hành tối 25/12/1977 vào dịp Kỷ Niệm Mừng Chúa Giáng Sinh, tại nhà thờ của Hội Thánh người địa phương trên đường Cypress, Santa Ana, với sự hiệp-tác tổ-chức của các Hội Thánh gồm có:
Hội Thánh Tin Lành tại Glendale, ÔB. Mục sư Nguyễn Nam Hải.
Hội Thánh Tin Lành tại Long Beach, ÔB. Mục sư Phạm Văn Năm.
Hội Thánh Tin Lành tại San Diego, ÔB. Mục sư Nguyễn Hữu Tươi.

Chúa Nhật ngày 01/01/1978 là buổi nhóm đầu tiên của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Santa Ana, nay là Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Midway City, số tín hữu tham dự buổi nhóm thờ phượng Chúa đầu tiên hôm đó, kể cả gia đình Mục sư Văn Đài tổng cộng chỉ có 17 người.

Sau 3 năm gây-dựng và phát-triển, các Ban Nam Giới, Phụ Nữ và Thanh, Thiếu-niên vv... được thành lập. Năm 1981, Chúa đã dùng ÔB. Mục sư Nguyễn Bá Quang, về góp phần xây dựng công việc Chúa, với chức-vụ Mục-sư Cộng-tác đặc biệt trong lĩnh vực linh-vụ. Chúa ban phước cho Hội Thánh ngày càng tăng trưởng cả về mặt tâm linh cũng như về tổng số tín-hữu nhóm lại hằng tuần.

Cuối năm 1985, Hội Thánh người Mỹ bán cơ-sở nhà thờ cho Nha Học Chánh để làm trường học, Chúa lại mở cửa cho Hội Thánh Santa Ana được nhóm lại thờ phượng Chúa tại nhà thờ Nazarene trên đường Edinger  Santa Ana, từ 1:00 đến 4:00 giờ chiều. Chúa Nhật ngày 21/12/1986 là buổi nhóm đầu tiên tại địa điểm mới này.  Cũng trong năm 1985, Hội Thánh mua được hai lô đất trên đường English Santa Ana, đồng thời Chúa cũng kêu gọi Thầy Phạm Thanh Vũ đi học Kinh Thánh, sau đó về hiệp tác hầu việc Chúa với Mục sư Quản Nhiệm trong khoảng thời gian gần 8 năm.

Giữa năm 1992, Chúa cho Hội Thánh mua được cơ sở nhà thờ tại đường Hazard, Santa Ana với giá $850,000.00. Chúa Nhật 12/07/1992 là Chúa Nhật đầu tiên Hội Thánh thờ phượng Chúa trong cơ sở mới

Năm 1995, Chúa đã dùng các Mục sư Trí Sự và các Bà Quả phụ Mục sư hiệp với Hội Thánh trong tinh thần gây dựng và phát triển nhà Chúa. Cũng trong năm này Ban Cao Niên được thành lập và sinh hoạt hàng tháng cho đến nay.

Năm 1996, Ban Gia Đình Trẻ nay là Ban Agape cũng được thành lập. Cũng trong năm này, Mục sư Nguyễn Đắc Lập được kêu gọi hầu việc Chúa - Đặc trách Chứng đạo và Cầu nguyện. Hội Thánh có thêm giờ thờ phượng Lễ I và mở Hội Thánh mới tại Corona.  Chúa kêu gọi Thầy Lê Khắc Hồng học Kinh Thánh và trở về hiệp tác với Hội Thánh hầu việc Chúa.

Tháng 9 năm 1998, Chúa cho Truyền đạo Bùi Hữu Trí đến phụ tá Mục sư Quản nhiệm thay thế Mục sư Lê Khắc Hồng đến Quản nhiệm Hội Thánh Chúa tại Saint Louis. Cũng trong tháng 9/98, Ban Hòa Tấu cho các em Thiếu Nhi được thành lập.

Tháng 10 năm 1999, Chúa cho Mục sư Nguyễn Thái Sơn đến Phụ tá Mục sư Quản nhiệm - Đặc trách cho giới trẻ và các nhóm nhỏ.

Năm 2000, Mục sư Nguyễn Đắc Lập đến Quản nhiệm Hội Thánh Corona thay cho Mục sư Văn Đài.

Vì số nhóm lại của Thanh, Thiếu niên càng ngày càng tăng trưởng mạnh, Hội Thánh đã mở thêm Lễ II trong tháng 03 năm 2001. Cũng trong năm này, Chúa đã kêu gọi Cô Bùi Thủy Tiên đi vào Chủng viện Crown College học lời Chúa, và Thầy Hồ Cơ Nghiệp làm Đặc trách cho Mục vụ Anh ngữ đồng thời tiếp tục học Kinh Thánh.

Năm 2002, Chúa cho Thầy Nguyễn Duy An đi học lời Chúa trọn thời gian và Truyền đạo Đào Văn Thương và bà, dâng mình đi ra hầu việc Chúa.

Ngày 22/4/2003, cám ơn Chúa đã mở đường cho Hội Thánh mua được cơ sở nhà thờ của người Đại Hàn tại Midway City với giá là $2,450,000.00 và bán cơ sở nhà thờ tại Santa Ana cho Hội Thánh người Mễ với giá là $1,710,000.00 Hội Thánh đã nhóm buổi nhóm đầu tiên tại ngôi thánh đường khang trang này vào ngày 22/06/2003 và cũng đã tổ chức Lễ Cung Hiến đền thờ vào ngày 04/7/2003 với sự hiện diện của nhiều đầy tớ, con cái Chúa trong Giáo Hạt và các Hội Thánh bạn trong vùng. Cám ơn Chúa, trong năm này Thầy Hồ Cơ Nghiệp dâng mình làm Công Tác Viên Mục Vụ cho Lễ II và Thầy Uyên Cầu đi học Lời Chúa tại Chủng viện Moody.

Tháng 08 năm 2004, Hội Thánh mở thêm Lễ IV vào buổi tối Chúa Nhật và Tổ Giê-rê-mi được thành lập. Đặc-biệt Tổ cầu nguyện này, có các buổi nhóm cầu nguyện vào mỗi sáng từ 6:30 đến 7:30 chung cho tất cả con dân Chúa, mỗi tuần 6 ngày ngoại trừ Chúa Nhật.
Cũng trong năm 2004, Hội Thánh hiệp tác với Chương trình Huấn luyện Chứng Đạo Sâu Rộng (Evangelism Explosion International) nay được gọi là Linh Vụ Chứng Đạo Sâu Rộng, do Mục sư Thomas H. Stebbins (Tôn Thất Bình) là EE Global Ambassador tổ chức huấn luyện, liên tục hàng năm cho đến ngày nay.  Chương trình huấn luyện nầy đã trang bị lời Chúa và phương pháp chứng đạo cách hiệu quả, cho hàng trăm học viên đến từ Việt Nam, Canada và nhiều Hội Thánh trong Giáo Hạt và các Hội Thánh Liên hữu trong vùng.

Cuối năm 2005, Mục sư Nguyễn Đắc Lập rời Hội Thánh Corona về Hội Thánh Midway City làm Phụ tá Mục sư Quản nhiệm.

Năm 2006, Thầy Nguyễn Duy An làm Công Tác Viên Mục Vụ lo cho giới trẻ nói tiếng Anh. 

Năm 2007, Chúa cho Thầy Nguyễn Kinh Luân làm Công Tác Viên Mục Vụ lo cho giới trẻ nói tiếng Việt.  Ban Trường Chúa Nhật cũng cậy ơn Chúa tổ chức Chương trình đọc suốt Kinh Thánh cho Hội Thánh, có nhiều con cái Chúa tích cực hưởng ứng. Chúa dùng Ông Bà Nguyễn Đức Kỳ đặc trách chương trình này cho đến nay.

Năm 2008, Chúa cho Cô Nguyễn Christine và Thầy Phạm Cầu dâng mình đi học Lời Chúa; năm này có 8 người học Lời Chúa toàn thời gian hoặc bán thời gian tại các Chủng viện Mỹ và Thánh Kinh Thần Học Viện của Giáo Hạt. Cũng trong năm 2008, Hội Thánh mời Thầy Nguyễn Kinh Luân làm Truyền đạo Phụ tá Mục sư Quản nhiệm bán thời gian. Đặc trách Ban TLC và kỹ thuật. 

Sau gần 10 năm cùng các đầy tớ và con cái Chúa gây dựng Hội Thánh, tháng 9 năm 2009, Mục sư Nguyễn Thái Sơn xin nghỉ chức vụ Phụ tá, đến Quản nhiệm Hội Thánh Chúa tại Long Beach. MSNC. Hồ Cơ Nghiệp xin thành lập Hội Thánh song hành với Hội Thánh nói tiếng Việt với tên gọi là Redemption Point cho giới trẻ nói tiếng Anh; Và một số tín hữu thành lập Hội Thánh tại Fountain Valley. 

Tháng 7 năm 2010, Hội Thánh mời MSNC. Peter Đoàn Phụ tá Mục sư Quản nhiệm lo cho Mục vụ Anh ngữ, cho đến nay.

Tháng 12 năm 2011, Mục sư Nguyễn Đắc Lập xin nghỉ chức vụ Phụ tá và mở Hội Thánh Newhope vào đầu năm 2012.

Tháng 6 năm 2012, tạ ơn Chúa cho Hội Thánh có 4 tín hữu tốt nghiệp các văn bằng Kinh Thánh và Thần Học tại Thánh Kinh Thần Học Viện cùng 6 tín hữu tốt nghiệp chương trình Thần Học Mở Rộng của Giáo Hạt.

Tháng 10 năm 2013, Hội Thánh mời Thầy Bùi Minh Quan làm Truyền-đạo Phụ-tá Mục-sư Quản-nhiệm -  Đặc-trách Ban Gia-đình trẻ.

Trong năm 2014, Mục-sư Nguyễn Thanh Tuyền, thuộc Hội Thánh Chúa tại Philadelphia, Pennsylvania, cũng đã tình nguyện hiệp tác với Mục-sư Quản-nhiệm để lo việc huấn luyện trong lãnh vực thuộc linh, cũng như chứng đạo, truyền giáo cho cộng đồng và địa phương, đồng thời huấn luyện tổ chức hành chánh cho Ban Agape cùng các Ban Ngành và toàn thể con cái Chúa trong Hội Thánh.  Cũng trong năm 2014 Mục-sư Nguyễn Hoài Trân đã tình nguyện hiệp-tác với Mục-sư Quản-nhiệm hầu việc Chúa, trong khi Mục sư đang chờ Giáo Hạt bổ nhiệm đi hầu việc Chúa ở Hội Thánh khác. 

Đến cuối tháng 7 năm 2017 MSNC Nguyễn Kinh Luân xin nghỉ chức-vụ Phụ-tá Mục-sư Quản-nhiệm để có thêm thì giờ hoàn tất chương-trình học lời Chúa với học vị cao, hầu có thể hầu việc Chúa cách hữu-hiệu hơn.

Kính thưa, quý đầy tớ và con dân Chúa,  
Ngày 22/4/2003  Hội Thánh Chúa mua được cơ sở tại đây, ngày 22/6/2003 có buổi nhóm thờ phượng Chúa đầu tiên trong ngôi thánh đường khang trang nầy. Sau 14 năm, Chúa nhật 22/12/2017 con dân Chúa tại Hội Thánh Midway City đã trả dứt nợ cơ sở (Paid off mortgage loan for ADF). Đầu năm 2018 Chúa dùng Thầy Cô Nguyễn An Phú đến hiệp tác hầu việc Chúa với Hội Thánh cho đến nay.

Cảm tạ Chúa, mặc dầu con dân Chúa trải qua nhiều thử thách, khó khăn trong những năm tháng vừa qua, nhưng  quý Cụ, Ông Bà, Anh Chị đã trung tín nhờ cậy Chúa, cầu nguyện, hết lòng thờ phượng và hầu việc Ngài qua các sinh hoạt của Hội Thánh.  Quý Cụ, Ông Bà, Anh Chị cũng đã dâng hiến tiền của cách rời rộng cho Hội Thánh nhà, cũng như cho công việc Chúa chung trong Tổng hội, Giáo hạt, Hội Thánh tại Quê hương.

Tóm lại, qua quá trình hình thành và lớn mạnh của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Midway City như hiện có ngày hôm nay, chúng ta biết chắc rằng Hội Thánh Chúa - Hội Thánh Tin lành không phải là một tổ chức tôn giáo, bèn là "quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin" Rô-ma 1: 16.  Chúng ta là những người đã được cứu phải nổ lực hơn nữa trong công tác rao truyền ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho mọi người, hầu đem sự tái lâm của Chúa đến gần hơn. Vì "Tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân.  Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến".  Ma-thi-ơ 24:14.
A-men!

Midway City, ngày 23 tháng 12 năm 2018.
TM. Ban Chấp Hành Hội Thánh

Nguyễn văn An, Thư ký BCH / HT